Facility Scan

  • Facilitaire inzichten
  • Inzicht op kosten
  • Inzicht op leveranciers

Uw huidige facilitaire situatie onder de loep

Tijdens een Facility Scan nemen wij de huidige facilitaire situatie onder de loep, zowel wat de processen als het budget betreft. Zo scheppen we een kader en randvoorwaarden waarbinnen de facilitaire diensten worden verbeterd.

Stappenplan

De studie gebeurt door een Facility Consultant en dit in alle vertrouwelijkheid.
We nemen de volgende stappen in het proces van onze Facility Scan:

  • Stap 1: Start up meeting: duidelijke scope en verwachtingen vastleggen
  • Stap 2: Site visit van de betrokken locaties
  • Stap 3: Data verzamelen en analyseren
  • Stap 4: Rapport opmaken van de “As Is” situatie
  • Stap 5: Analyse en optimalisatie mogelijkheden naar de toekomst
  • Stap 6: Finaal rapport “To Be” situatie

Resultaten

Als we de huidige situatie volledig in kaart hebben gebracht, bekijken we wat de noden zijn, zoals data voor de toekomst op korte en middellange termijn. Alsook welk traject aan deze noden het best voldoet en welke stappen er dan concreet ondernomen moeten worden. Naast de processen volgt ook een budgetraming van de eventuele nieuwe situatie, die bijdraagt tot de analyse en belangrijk is voor eventuele verdere beslissingen.

Laat uw huidige facilitaire situatie in kaart brengen door Facilicom Solutions en ontdek waar je kan besparen.